Controlling jest usługą, która zrodziła się dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu agencji ochrony. Znając problemy branży od podszewki, pragniemy podnieść jakość usług na rynku ochrony. Naszą innowacyjną usługę kierujemy zarówno do przedsiębiorców korzystających z zewnętrznych agencji ochrony, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości i firm prowadzących działalność ochroniarską. Nie mamy na celu stanowić konkurencji dla agencji ochrony, lecz poprzez współpracę i dobre relacje, wspólnie jesteśmy w stanie zmienić i poprawić – mocno nadszarpnięty wizerunek branży ochroniarskiej.
Głównymi powodami niskiej jakości usług są między innymi czynnik ludzki, który jest bardzo zawodny oraz stale malejące stawki roboczogodzin, co przekłada się na zatrudnianie niewykwalifikowanych pracowników. Kolejnym czynnikiem jest niedostateczny nadzór nad pracownikami, zwłaszcza w systemach zmianowych co prowadzi do nadużyć. Jesteśmy jedyną firmą na rynku kontrolującą agencje ochrony poprzez wykorzystanie systemu controllingu, którego podstawą jest pozyskanie, zanalizowanie i umiejętne wykorzystanie informacji zdobytej w wyniku przeprowadzania regularnych kontroli. Przez systematyczne kontrole i raportowanie pozwalamy dostrzec błędy oraz nieprawidłowości.
Nasze usługi są niskokosztowe w stosunku do ponoszonych kosztów ochrony. Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę licencjonowanych inspektorów, którzy podczas kontroli dokumentują zastany stan faktyczny, następnie dział analityczny przetwarzający dostarczone dane tworzy dla Państwa przejrzysty raport. Na podstawie raportów i uwag, nasi doradcy wskażą najsłabsze punkty co pomoże zminimalizować ewentualne straty. Dzięki niezapowiedzianym w godzinach nocnych kontrolom, jesteśmy w stanie wzbudzić u agentów większą czujność i zaangażowanie w powierzone im zadanie co przełoży się na większe bezpieczeństwo. Dla Państwa oznacza to poczucie kontroli i obniżenie kosztów działalności.